BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKTSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI

Авторы

  • Ishkabulova Gulchexra Djonxurozovna
  • Rahmonqulov Shahzod

Ключевые слова:

bolalar, buyrak, dizmetobolik nefropatiya

Аннотация

Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi birlamchi patologik jarayonning faolligiga qaraganda ikkilamchi gemodinamik metabolik omillarga bog'liq. Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi uchun o'zgartirilmaydigan va potentsial o'zgartirilishi mumkin bo'lgan xavf omillari aniqlandi (2, 7). Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi uchun potentsial qaytariladigan xavf omillari orasida glomerulyar giperfiltratsiya va angiotensin II (ANG II) ta'sirida interglomerulyar gipertenziya yuqori ahamiyatga ega.

Библиографические ссылки

Alchinbaev M. K., Sultonova B. G., Karabaeva A. J. Surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlarda funktsional buyrak zaxirasi. // Nefrologiya. - 2001. 5-jild, 2-son. 71-74 betlar.

Yesayan A.M., Buyrakning to'qima renin-angiotensin tizimi. nefroproteksiyaning yangi strategiyasi / / nefrologiya.- 2002. 6-jild, 3-son.10-14 betlar

Kartamisheva N. N., Chumakova O. V., Kucherenko A. G. Surunkali pielonefrit va surunkali interstitsial nefritning rivojlanish omillari / / pediatriya. G. N. Speranskiy Tomonidan 2004 Yil. №5.50-53 betlar.

Muhin N. A., Balkarov I. M., Moiseev S. V. va boshqalar. Surunkali progressiv nefropatiyalar va zamonaviy insonning turmush tarzi / / ter. arx. --2004.-№9.5 10 sahifa.

Ni A. N., Luchaninova V. N., Popova V. V., Simeshina O. V. Bolalardagi dismetabolik bilan nefropatiyalarning gomeostatik buyrak funktsiyalarining tuzilishi / / nefrologiya.-2004.8-jild, 2-son.-C. 68-72.

Rogov V. A., Kutirina I. M., Tareyeva I. E. va boshqalar. Nefrotik sindromda buyraklarning funktsional zaxirasi / / ter. arx. - qaniydi? 1996.-No6.-C. 55-58.

Smirnov A. V., Yesayan A. M., Kayukov I. G. Surunkali buyrak kasalligi: yakdillik birligi yo'lida //nefrologiya.-2002.6-jild, 4-son.11-17 betlar.

Ishkabulova G. D. et al. MODERN METHODS FOR ASSESSING THE COURSE, TREATMENT, AND PROGNOSIS OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.

Epstein M. Aldosterone as a mediator of progressive renal disease: Pathogenetic and clinical implications ||Am, J. Kidney Dis.-2001; 237:677-688.

Mazzali M., Hyghes J.; Kin Y. et. al. Elevated uric-acid increases blood pressure in the rat by a novel crystalindependent mechanism Hypertension.- 2001; 38: 1101-1106.

Ишкабулова Г.Д., Холмурадова З.Э. Фосфолипидная структура и состояние перекисного окисления липидов эритроцитарных мембран у новорожденных от матерей с гестозом, сочетанным хроническим пиелонефритом. //Журнал Биомедицины и практики .2022.-№3 –С71-77.

Yuryeva E. A., Dlin V. V. “Nefrologiya diagnostik qo'llanmasi,".-2002.-95c.

Ишкабулова Г. Д., Холмурадова З. Э. Homiladorlik surunkali pielonefrit va gestoz bilan kechgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda fosfolipid tuzilishi va eritrotsit membranalarining lipid peroksidlanish holati //Журнал Биомедицины и Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

Ishkabulova G.D.,Kholmuradova Z.E. Functional state of the kidneys in Newborn born From Mothers With Pre-Eklampsia // World Bulletin of Public Health (WBPH).-2022 Semtember, -c75-78

Сomparative assessment on the effect of different methods of corrective therapy on lipid metabolismand homeostatic renal function. Ishkabulova G.J.1, Khaydarova K.R.1, Kudratova G.N.1, KholmuradovaZ.E.1

Department of Pediatrics, Faculty of Therapeutics, Samarkand State Medical Institute Том: 7 Номер: 3 Год: 2020 Страницы: 2794-2800

Загрузки

Опубликован

2023-06-12