Биомедицина ва амалиёт журнали, 2020, SI, №4

DOI 10.26739/2181-9300