Биомедицина ва амалиёт журнали, 2020, SI, №2

DOI 10.26739/2181-9300