Тарих фанлари

“Тарих фанлари” электрон журнали (www.tadqiqot.uz/jurnallar/hist) — Тарих фанининг ривожланишига хизмат қилади. Журналнинг ихтисослашуви – тарих фанлари. Электрон журнал уч ойда бир марта эълон қилинади. Электрон журнал саҳифаларида миллий ва хорижий муаллифларнинг тарих фани концептуал асослари ва истиқболлари борасида илмий мақолалари эълон қилинади.

Бош мухаррир

Муртазаева Рахбар Хамидовна – тарих фанлари доктори, профессор

Кебадзе Мадонна – Доктор исторических наук,Телавский государственный университет (Грузия) 

Бурдиашвили Майя – Доктор исторических наук,Телавский государственный университет (Грузия) 

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна – Тошкент Кимё – технология институтида “Ўзбекистон тарихи ва сиёсий фанлар“ кафедраси мудири

Джураева Нилуфар Далибаевна – Тарих фанлар номзоди, доцент

Дилором Бобожонова – тарих фанлари доктори, профессор, УзДЖТУ Ўзбекистон тарихи кафедраси

Кобзева Ольга Петровна – тарих фанлари доктори

Ишанходжаева Замира Райимовна – доктор исторических наук, профессор кафедры Истории Узбекистана исторического факультета Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич – профессор, тарих фанлари доктори, Ўзбекистон Миллий Университети тарих факультети Археология кафедраси

Ерметов Аваз Абдуллаевич – доцент, Ўзбекистон Миллий университети Тарих факультети “Ўзбекистон тарихи” кафедраси

Саипова Камола Давляталиевна – доцент, кандидат исторических наук, Национальный университет Узбекистана, Исторический факультет кафедра «История Узбекистана».